Bent Sten Andersen

Om Bent

Vores spidskandidat i DF i Køge er B.S. Andersen. Bent er 51 år og har været ansat inden for politiet i 30 år. Senest som vagtchef og politikommissær ved Midt- og Vestsjællands politi.

I februar 2017 stoppede han hos politiet med henblik på job som mellemleder indenfor det private arbejdsmarked.

Bent bor i Borup sammen med sin kone Joanna.

Politisk set brænder Bent for dem som har været med til at bygge
vores samfund op – nemlig de ældre og dem som er på vej til at blive ældre. Han er sikker i sine prioriteringer, og er af den opfattelse, at der ikke er noget som hedder ældrebyrde, men nærmere ældreomsorg.

De syge og svage i vores samfund har ret til at blive prioriteret – frem for migranter og
flygtninge. Dette betyder ikke, at vi ikke vil hjælpe mennesker i nød – men der bør stilles krav til disse grupper om aktivt at bidrage til samfundet og tage ansvar for det land som de er ankommet til.

Herudover er Køge Kommune ikke kun Køge by, men hele kommunen. Der har aktivt fra kommunens side været fokus på bydelsplaner. Nu skal der lyttes til disse planer og borgernes ønsker skal føres ud i livet.

Bent interesserer sig også for Køge Marina, som årligt har op mod 1 million besøgende.

Dette område kan for ganske få midler blive en aktiv bydel for kommunens borgere – med restauranter, cafeer søsportsaktiviteter og museer m.m.

I dag har kommunen investeret en masse penge, og området skal
udvikles fra Danmarks dyreste hundetoilet til et aktiv for kommunens borgere.

Set med Dansk Folkeparti øjne har vi ikke lagt os fast på, hvem vi peger på som Borgmester. Det handler i sidste ende om valgresultatet – og ikke mindst af hvordan Dansk Folkeparti får mest igennem af den politik som vi står for.

Bent Sten Andersen

Nyeste indlæg af Bent: