TURISME

Dansk Folkeparti ønsker at fremme interessen omkring Køge Byråd. Vi vil bl.a. gøre det tilgængelige stof i dagsordner meget lettere læseligt. Selv veluddannede skal læse en sagsfremstilling til Byrådets dagsorden flere gange for at forstå den. Dansk Folkeparti ønsker, at visse byrådsmøder skal flyttes ud i lokalområderne, så borgere fra hele kommunen får muligheden for at opnå nær kontakt med kommunalpolitikerne.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *