UDLÆNDINGE

En stor del af den danske udlændinge- og integrationspolitik udføres i praksis i kommunerne. Det er derfor vigtigt, at der konstant er fokus på dette område. I Dansk Folkeparti mener vi, at en vellykket integration skal have til formål, at indvandrere indgår i samfundslivet på linje med danske statsborgere. Særkrav om halalslagtet kød, særlige bade- og omklædningsrum samt bederum og fri på muslimske helligdage mv. skal ikke imødekommes. Der skal i det hele taget stilles krav til udlændinge, om aktivt at tage ansvar for deres situation, samt medvirke til, at integrationen bliver succesfuld, indtil de eventuelt udrejser. Hvis børn af migranter og flygtninge skal i specialskole, må forældre selv fragte dem med bussen – frem for afhentning af taxa på kommunens regning. Dette vil samtidig være med til at aktivere og integrere forældrene.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *