VEJNET

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der er gode veje og cykelstier, så unge kan komme sikkert i skole. Flere steder i Køge Kommune er der mange huller i vejene, og der synes at være et stort efterslæb i forhold til renovering af vejnettet. Det efterslæb er kommunen nødt til at lægge en plan for at få indhentet.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *