KOLLEKTIV TRANSPORT

Dansk Folkeparti vil aktivt arbejde med kommunens interne busruter. Vi har erfaret at mange langt fra er tilfredse med de nuværende tilstande. Derfor efterstræber vi en forbedring af planlægningsprocessen og har en teknisk tilgang til linjeføringen. Udkantsbyerne skal tilgodeses mere, således at bustrafikken gør det muligt at komme ind til Køge Centrum hurtigt og effektivt.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *