ÆLDRES FORHOLD

Ældrepolitikken bør altid tage udgangspunkt i de ældres ønsker og behov. Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde for, at de ældre i Køge Kommune sikres en værdig og anstændig tilværelse, herunder den nødvendige hjælp og pleje. Dette indbefatter, at der vil blive afsat de nødvendige ressourcer til social omsorg. Det kan bl.a. være ved, at hjemmehjælperen får kvalificerede folk, der er i aktivering, med ud for at gøre rent. Dette frigiver tid for hjemmehjælperen til mere omsorg og nærhed. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der i kommunens små lokalsamfund findes plejeboliger. Således kan den ældre medborger tilbringe den 3. alder i vante omgivelser. Kommunen skal tillige sikre, at vores ældre borgere får en sund, frisk og nærende kost.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *