familie

BØRN OG FAMILIE

Familierne skal have de bedst mulige vilkår så arbejdsliv, fritidsliv og privatliv hænger sammen, så familierne har mulighed for at prioritere deres tid. Som borgere skal vi kunne forvente, at børne- og ungeinstitutionerne indretter fleksible rammer, så familielivet kan trives. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der oprettes vuggestuer og daginstitutioner, som har åbent i et udvidet tidsrum, for at tilgodese forældre med skæve arbejdstider. Dansk Folkeparti kan ikke acceptere spredte lukkedage i daginstitutionerne, medmindre man får tilbudt anden form for pasning.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *