www

Velkommen til vores nye hjemmeside!

Velkommen til DF Køges nye hjemmeside! Det har været en klar prioritet for bestyrelse og kandidater, at vi har en…

TURISME

Dansk Folkeparti ønsker at fremme interessen omkring Køge Byråd. Vi vil bl.a. gøre det tilgængelige stof i dagsordner meget lettere…

BYRÅDSMØDER

Dansk Folkeparti ønsker at fremme interessen omkring Køge Byråd. Dette vil vi bl.a. gøre ved at flytte visse byrådsmøder ud…

KØGE TORV

Dansk Folkeparti ønsker at fremme miljøet for de handlende på Køge Torv og gågade. Vi ønsker at minimere de trafikale…

KØGE BY, MARINA OG HAVN

Dansk Folkeparti ønsker at binde Køge midtby bedre sammen med havn og marina i form af bedre synlighed af marinaen…

LANDSBYERNE

Dansk Folkeparti går ind for aktiv landsbypolitik i Køge Kommune. I sager som vedrører f.eks. udstykninger, udsigtsforhold eller andet, som…

STUDIEBOLIGER

Dansk Folkeparti er tilhængere af, at man prioriterer opførelsen af studieboliger i kommunen. Vi er klar til at se på…

KULTURELLE ARRANGEMENTER

Dansk Folkeparti støtter, at der holdes store arrangementer i kommunen, men det må ikke ske på bekostning af serviceforringelser på…

INDSATS MOD LØNDUMPING

Der skal stilles krav om dansk løn, når kommunen udbyder kommunale byggeopgaver samt føres aktiv kontrol med løndumping. Derudover skal…

UDLÆNDINGE

En stor del af den danske udlændinge- og integrationspolitik udføres i praksis i kommunerne. Det er derfor vigtigt, at der…

VEJNET

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der er gode veje og cykelstier, så unge kan komme sikkert i skole. Flere…

KOLLEKTIV TRANSPORT

Dansk Folkeparti vil aktivt arbejde med kommunens interne busruter. Vi har erfaret at mange langt fra er tilfredse med de…

SKOLER

Dansk Folkeparti vil kæmpe for bevarelse af det nuværende antal skoler i kommunen samt for opretholdelse af kommunens uddannelsesniveau. Dansk…

ÆLDRES FORHOLD

Ældrepolitikken bør altid tage udgangspunkt i de ældres ønsker og behov. Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde for, at de ældre…

familie

BØRN OG FAMILIE

Familierne skal have de bedst mulige vilkår så arbejdsliv, fritidsliv og privatliv hænger sammen, så familierne har mulighed for at…